עבודות גבס - השירותים שאנו מציעים

בניית קירות גבס

בניית קירות גבס 

בניית קירות גבס לאמבטיה 

פיצול חדרים 

תיקון גבס 

שימוש בגבס איכותי 

שימוש בחומרים המתאימים ייחודית למטרה

גלריית העבודות שלנו

הטיפ שלנו בנוגע לעבודת גבס

מידע מקצועי בנוגע לעבודות גבס

דגגליכ דגחכדג

ד גךלגדי לךחכגד

דג כךליגדילכ ךגד

דג כיגלדךיכלךדג

דג לךח דיגלכ ך

גד כיגלךדיכ 

 גדךיגכךל דג

 

כנסו לדף הפייסבוק שלנו